UNIVERSITETI "FEHMI AGANI" GJAKOVË

SMU - Sistemi i Menaxhimit Universitar

Rezultatet e aplikimit të afatit pranues në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani"
Shiko rezultatet

00
00
00
00

Aplikimi online

Aplikoni online për pranim në universitet

Aplikimi për diplomë

Aplikoni online për diplomë.

Aplikimi për transfer/indeks

Aplikoni online për t'u transferuar në Universitetin e Gjakovës.

Pagesat

Shkarkoni fletëpagesat për të gjitha llojet e pagesave.

RAPORTIME / ANKESA

Raporto për çdo parregullsi, ankesa dhe të tjera që mund të hasni në universitet!

Verifikimi i dokumentëve

Verifiko dokumentet digjitale ose fizike për validitet.